TJ Performance & Engine

TJ Performance & Engine
Currie TJ 1 inch Body Lift

Currie TJ 1 inch Body Lift

$408.00

Currie TJ Engine Mount Kit

Currie TJ Engine Mount Kit

$175.00

Mopar Fuel Filter TJ / XJ / ZJ

Mopar Fuel Filter TJ / XJ / ZJ

$95.00

Water Pump TJ 96-99 4.0L

Water Pump TJ 96-99 4.0L

$95.00

Mopar Serpentine/Fan Belt TJ 4.0

Mopar Serpentine/Fan Belt TJ 4.0

$89.00

Crown TJ Speedo Drive Gear 29 Tooth

Crown TJ Speedo Drive Gear 29 Tooth

$65.00

Crown TJ Speedo Drive Gear 36 Tooth

Crown TJ Speedo Drive Gear 36 Tooth

$65.00

Pre-Filter Wrap TJ | WK | JK 3.8L

Pre-Filter Wrap TJ | WK | JK 3.8L

$61.00

Mopar Air Filter TJ Petrol

Mopar Air Filter TJ Petrol

$55.00